ia

root's picture

https://lumen5.com/intro/#new-create-video-flow-page
https://www.figma.com/
https://beta.openai.com/playground?model=babbage
Andromo
Home - Smart Specialisation Platform (europa.eu)
annunaki
La vérité sur les annunaki nibiru Les Portes de Lenfer Documentaire 2015 Documentaire st - YouTube
https://youtu.be/8D0voJ4l31E
http://www.anthonyherreradesigns.com/star-wars-2019-collection-2
++++++++++++
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=0.86, maximum-scale=5.0, minimum-scale=0.86">
 https://intragate.development.ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/tenders-and-grants/call-for-expressions-of-interest_en
 
https://intragate.development.ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/tenders-and-grants/contractors-beneficiaries_en
 
https://intragate.development.ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/tenders-and-grants/call-for-proposal_en
 
https://intragate.development.ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/tenders-and-grants/financing-decisions_en 
 
+++++++++++
 

Waarom hebben de Vlamingen zich in 1830 niet verzet tegen de afscheiding van Nederland wel wetend dat de revolutie een onderonsje was tussen Franse en Waalse oproerkraaiers en dus nadelig voor hen?

In 1830… dat waren andere tijden. Het was in alle geval geen onderonsje van alleen Franse en Waalse oproerkraaiers.
Er waren religieuze verschillen tussen Nederland en wat later België zou worden. België was in hoofdzaak "katholiek", en Nederland overwegend "protestants". Er zullen dus wel heel wat Vlaamse katholieken mee hebben staan roepen, misschien zelfs meer, tijdens de rellen.
Willem I lag ook niet in de bovenste schuif bij de "liberale" bourgeoisie wegens zijn autoritaire stijl van regeren, en het feit dat Willem probeerde België te ver-nederlands-en. Vertaald wil dat zeggen dat de Franstalige bourgeoisie zich doodergerde aan de belastingen die opgelegd werden door Willem.
Ook werd de "scheiding" bepaald op een conferentie van grote mogendheden in London. De mening van de "Vlaming" werd niet gevraagd.