root's picture

last tasks

root's picture

Europa familie verhalen

Dit is het verhaal van een echtpaar
Vlaanderen en Brabant
En het zon Brussel
en daarna twee anderen, Holland en Wallonië.
Vlaanderen en Brabant hadden voortdurend ruzie
en wilden scheiden. En Brussel keek naar zijn broer Wallonie, en ze gingen naar hun ooms Oostenrijk en Hispania.
Oostenrijk is oud van het vechten met Turkije zo veel
en liet het huis over aan het bevel van Hispania.
Er waren veel problemen met de godsdienstkwestie.
Germanië wilde de oude grootvader Rome niet.

root's picture

Histoires de la famille Europa

C'est l'histoire d'un couple
de Flandre et de Brabant
ils ont eu un fils
Bruxelles
et après cela, deux autres, la Hollande et la Wallonie.
La Flandre et le Brabant se disputaient constamment
et voulaient divorcer. Et Bruxelles a regardé son frère Wallonie, et ils sont allés chez leurs oncles Autriche et Hispanie.
L'Autriche est vieille à force de se battre avec la Turquie
et a laissé la maison au commandement d'Hispania.
Il y avait beaucoup de problèmes avec la question de la religion.

root's picture

Europa family stories

This is the story of a couple
Flanders and Brabant
and had a son
Brussels
and then two others, Holland and Wallonie.
Flanders and Brabant constantly quarrelled
and wanted to get divorced. And Brussels looked at his brother Wallonie, and they went to their uncles Austria and Hispania.
Austria is old from fighting with Turkey so much
and left the house to the command of Hispania.
There were a lot of problems with the religion issue.
Germania didn't want the old grandfather Rome.

root's picture

Belgium

Historias de familia

root's picture

current projects

Working on
Cuentos en https://monroy.beezer.com/ Login Beezer Platform

| Best Teaching Stories Forever (btsf.eu)https://btsf.eu/

root's picture

The tortoise in Brussels' Parc Leopold

The tortoise in Brussels' Parc Leopold
15 August 2032.
The dark case of the disappearances in Parc Leopold has finally been cleared up. It all started in March 2032. The world has strongly changed since the pandemic of 2020, the Ukrainian war and World War III ended in 2030. After the signing of the Taiwan agreements in 2031, Eurasian peace reigns and only Africa and South America are fought. The business of war.

root's picture

De schildpad in het Leopoldpark in Brussel

15 augustus 2032.
De duistere zaak van de verdwijningen van Parc Leopold is eindelijk opgehelderd. Het begon allemaal in maart 2032. De wereld is drastisch veranderd sinds de pandemie van 2020, de oorlog in Oekraïne en het einde van de Derde Wereldoorlog in 2030. Na de ondertekening van de Taiwan-akkoorden in 2031 heerst er Euraziatische vrede en wordt er alleen nog in Afrika en Zuid-Amerika gevochten. De zaken van oorlog.

root's picture

La tortuga del parc leopold de Bruselas

15 agosto 2032.
Por fin se ha aclarado el oscuro caso de las desapariciones del parc Leopold. Todo comenzó en marzo del 2032. El mundo ha fuertemente cambiado desde la pandemia del 2020, la guerra de ucrania y la III guerra mundial finalizada en el 2030. Tras la firma de los acuerdos de Taiwán en el 2031, reina la paz euroasiática y solo se combate en África y Suramérica. El negocio de la guerra.

root's picture

GESPREKKEN MET DE STANDBEELDEN VAN DE BRUSSELSE BOTANISCHE TUIN

Inicio | Best Teaching Stories Forever (btsf.eu)
Elke dag loop ik door de botanische tuin om naar mijn werk te gaan. Het kost me ongeveer 10 minuten om er doorheen te lopen. En zo elke dag van maandag tot vrijdag van januari tot december. Een heel jaar waarin mij veel is overkomen, goede en slechte.
Ik heb door dit park gewandeld, in gedachten verzonken, bij goed en bij slecht weer, met de standbeelden als getuigen van mijn reizen. VAN DE BOTANISCHE TUIN VAN BRUSSEL VAN DE BOTANISCHE TUIN VAN BRUSSEL

Pages

Subscribe to Monroy.eu RSS